HADITH 1  
 

Uskollisten Komentaja Abu Hafs `Umar ibn al-Khattab (ra) kertoi kuulleensa Allahin Lähettilään (saas)sanovan:
Teot tehdään vain aikomuksesta ja jokaiselle laskettakoon vain se mitä hän aikoi. Niin sen maastamuutto, joka muutti Allahin (swt) ja Hänen Lähettiläänsä (saas) vuoksi, laskettakoon maastamuutoksi Allahin (swt) ja Hänen Lähettiläänsä (saas) vuoksi, ja sen maastamuutto, joka muutti saavuttaakseen maallista hyötyä tai mennäkseen naimisiin jonkun naisen kanssa, laskettakoon sen aikomuksen mukaan, joka johti maastamuuttoon.

Tämän ovat kertoneet meille kaksi Hadith-oppinutta Imamia Abu `Abdullah Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari ja Abu `l - Husin Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Kahdessa Salih- kirjassaan, jotka ovat Luotettavimpia kaikista Hadith-kokoelmista.

 
     
  HADITH 2  
 

Myös `Umarin (ra) mukaan:
Eräänä päivänä kun istuimme Allahin Lähettilään (saas) kanssa, eteemme ilmestyi mies, jonka vaatteet olivat hohtavan valkeat ja hiukset mustaakin mustemmat; hänessä ei näkynyt merkkiäkään matkustamisesta eikä kukaan meistä tuntenut häntä. Hän tuli joukkoomme ja istuutui Profeetan (saas) viereen. Istuen polvet hänen polviaan vasten ja asettaen kämmenet hänen reisilleen hän sanoi: "Oi Muhammed (saas), kerro minulle Islamista". Allahin Lähettiläs (saas) sanoi: "Islamia on se, että todistaa ettei ole muuta jumalaa kuin Allah (swt) ja Muhammed (saas) on Allahin Lähettiläs, suorittaa rukoukset, maksaa Zakatin, paastoaa Ramadan -kuukauden ja suorittaa pyhiinvaelluksen "Huoneeseen" (Kaaba ja Mekan Pyhä Moskeija), mikäli se on mahdollista". HÄn sanoi: "Olet puhunut oikein", ja me olimme hämmästyneitä siitä, että hän sanoi hänen puhuneen oikein. Hän sanoi: "Kerro minulle myös Imanista".
Hän sanoi: "Se on sitä että uskoo Allahiin (swt), Hänen Enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, Hänen Lähettiläisiinsä (as) ja Viimeiseen Päivään ja jumalalliseen kohtaloon - sekä hyvään että pahaan". Hän sanoi: "Olet puhut oikein". Hän sanoi: "Kerro minulle myös ibsanista".
Hän sanoi: "Se on sitä että palvelee Allahia (swt) niinkuin näkisi hänet ja vaikka Häntä ei näe, Hän totisesti näkee meidät."
Hän sanoi: "Kerro minulle myös Hetkestä". Hän sanoi: "Se, jolta kysytään ei tidä siitä enempää kuin kysyjäkään". Hän sanoi: "Kerro minulle sen tunnusmerkeistä". Hän sanoi: "Orjatyttö synnyttää emäntänsä ja näemme paljasjalkaisten, alastomien, rutiköyhien paimenten kilpailevan komeitten rakennusten rakentamisessa * ".
Sitten hän lähti ja minä jäin vielä hetkeksi. Silloin hän sanoi: "Oi `Umar, tiedätkö kuka kysyjä oli?" Minä sanoi: "Allah (swt) ja Hänen Lähettiläänsä tietävät parjaiten". Hän sanoi: "Hän oli Gabriel, joka tuli opettamaan teille uskontoanne".

Tämän kertoi Muslim

* Tällä lauseella on useita selityksiä. Eräs an-Nawawin antamista on seuraava: "Orjatyttö synnyttää poikia ja tyttäriä, jotka vapautetaan, ja siten näistä tulee synnyttäjänsä herroja".
Sana ama, joka tavallisesti käännetään orjatytöksi voi myös tarkoittaa ketä naista tahansa siinä merkityksessä, että me kaikki olemme Jumalan (swt) orjia ja palvelijoita. Nämä sanat voivat siis myös tarkoittaa:
"Kun nainen synnyttää isäntänsä" ts. tulee aika, jolloin lapset kunnioittavat äitejään niin vähän, että he kohtelevat näitä kuin palvelijoita.
Kommentoijat huomauttavat, että tässä sana rabba (emäntä) sisältää myös maksuliinimuodon rabb (isäntä).

 
     
  HADITH 3  
  Abu `Abd ar-Rahman `Abdullah, `Umar ibn al-Khattabin poika (ra) kertoi kuulleensa Allahin Lähettilään (saas) sanovan:
Islam on rakennettu viidelle peruspylväälle: todistus, ettei ole muuta jumalaa kuin Allah (swt) ja Muhammad (saas) on Allahin Lähettiläs; rukousten suoritus: zakatin maksu; pyhiinvaellusmatka Huoneeseen ja paasto Ramadan-kuussa.

Tämän kertoivat Al-Bukhari ja Muslim
 
     
  HADITH 4  
 

Abu `Abd-ar-Rahman `Abdullah ibn Mas`ud (ra) kertoi Allahin Lähettilään (saas), vilpittömän ja uskotuimman, kertoneen heille:
Totisesti jokainen teistä on luotu äitinsä vatsassa ollen 40 päivää siemennesteen muodossa, sitten yhtäpitkän jakson kiinnittyneenä (soluna) *, sitten yhtäpitkän ajanjakson "lihanpalasena" ja sitten hänen luokseen on lähetetty enkeli puhaltamaan häneen elämänhengen ja tämän on käsketty tehdä neljä asiaa: Merkitä häneen kaiken hänen toimeentulostaan, hänen elämänsä pituuden, hänen tekonsa ja sen onko hän oleva onnelllinen vai onneton. Allahin (swt) nimessä, ei ole muuta jumalaa kuin Hän, totisesti joku teistä käyttäytyy kuin Paratiisin ihmiset, kunnes hänen ja Paratiisin välillä on vain kyynärän pituinen matka ja se mitä häneen on merkitty käy toteen ja niin hän käyttäytyy kuin Helvetintulen ihmiset ja niin hän astuu Helvetintuleen, ja joku teistä käyttäytyy kuin Helvetintulen ihmiset kunnes hänen ja Helvetintulen välillä on vain kyynäränpituinen matka ja se mitä häneen on merkitty käy toteen, ja niin hän käyttäytyy kuin Paratiisin ihmiset ja niin hän astuu Paratiisiin.
Tämän kertoivat al-Bukhari ja Muslim

* Sana "alaq" on yleensä virheellisesti käännetty salalla "veripisara" tai "hyytynyt veripisara". Tämä virhe on luultavasti johtunut yleisestä tietämättömyydestä ihmisen kehityksestä kohdussa; nykyajan tieto asiasta on niin suuri, että sanan "alaq" (suoraan käännettynä "tarrautuva") käännös tulisi oikaista kaikissa Koraanin ja Hadithien käännöksissä.

 
     
  HADITH 5  
 

Uskollisten Äidin Umm `Abdullah `Aishan (ra) mukaan:
Tätä meidän asiaamme muuttava lisäys hylätään.
Tämän kertoivat al-Bukhari ja Muslim

Eräässä Muslimin versiossa se kuuluu näin:
Meidän asiamme kanssa ristiriidassa oleva teko hylätään.

 
     
  HADITH 6  
 

Abu `Abdullah an-Numan, Bashirin poika (ra) kertoi kuulleensa Allahin Lähettilään (saas) sanovan:
Se, mikä on sallittua on selvää ja se, mikä on kiellettyä on selvää ja näiden kahden välillä ovat kyseenalaiset asiat, joista ei moni ihminen tiedä. Niin se joka välttää kyseenalaisia asioita pitää uskontonsa ja kunniansa puhtaina, mutta se, joka lankeaa siihen, mikä on kyseenalaista, lankeaa kiellettyyn niinkuin paimen, joka vie karjansa laitumelle pyhäikön läheisyyteen. Totisesti, joka kuninkaalla on pyhäkkönsä ja totisesti Allahin (swt) pyhäkkö on Hänen kieltonsa. Totisesti jokaisessa ruumiissa on lihas, jonka ollessa terve, koko ruumis on terve ja sen ollessa sairas, koko ruumis on sairas. Totisesti se on sydän.

Tämän kertoivat al-Bukhari ja Muslim

 
     
  HADITH 7  
  Abu Ruqayya Tamin ibn Aus ad-Dari (ra) kertoi Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:
Uskonto on vilpittömyyttä. Me sanoimme: "Kenelle?" Hän sanoi: "Allahille (swt) ja Hänen Kirjalleen ja Hänen Lähettiläälleen (saas) ja Muslimien johtajille ja tavallisille ihmisille.

Tämän kertoi Muslim
 
     
  HADITH 8  
 

`Umarin pojan (ra) mukaan Allahin Lähettiläs (saas) sanoi:
Minut on määrätty taistelemaan * ihmisiä vastaan kunnes he todistavat ettei ole muuta jumalaa kuin Allah (swt) ja Muhammed (saas) on Allahin Lähettiläs, ja siihen asti kun he suorittavat rukoukset ja maksavat zakatin, ja jos he tämän tekevät he ovat ansainneet suojan hengelleen, ja omaisuudelleen minulta, jolleivät he tee tekoja, jotka Islamin mukaan ovat rangaistavia; mutta heidän tuomitsemisensa kuuluu Allahille (swt), Kaikkivaltiaalle.
Tämän kertoivat al-Bukhari ja Muslim

* Islam julistaa kääntymystä vakaumuksen kautta. Pyhässä Koraanissa lukee: "Uskonnossa ei ole pakkoa". (2:257) ja toisessa kohdassa Kaikkivaltias sanoi: "Kutsu Herrasi tielle viisaudella ja sopivalla kehoituksella ja väittele heidän kanssaan sopivimmalla tavalla!" (16:126). Sodankäynti on säädetty vain tietynlaisia ihmisiä vastaan, kuten esim. sellaisia, jotka hyökkäävät johonkin Muslimimaahan, estävät rauhanomaisen Islamin julistamisen ja levittämisen, ja loikkareita vastaan.

 
     
  HADITH 9  
  Abu Huraira `Abd ar-Rahman ibn Sakhr (ra) kertoi kuulleensa Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:
Välttäkää sitä, minkä olen kieltänyt teiltä. Sitä mitä olen määrännyt teille tehkää niin paljon kuin voitte. Ainoastaan liianllinen kysely ja eripuraisuus Profeettojen (as) kanssa tuhosi ne, jotka elivät ennen teitä.

Tämän kertoivat al-Bukhari ja Muslim
 
     
  HADITH 10  
 

Abu Huraira (ra) kertoi Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:
Allah (swt) Kaikkivaltias on hyvä ja hyväksyy vain sen mikä on hyvää. Allah (swt) on käskenyt Uskollisten tehdä sitä minkä on määrännyt Lähettiläilleen ja Kaikkivaltias on sanonut: "Oi Lähettiläät, syökää kaikkea hyvää ja toimikaa rehellisesti." Ja Allah (swt) Kaikkivaltias on sanonut: "Oi te, jotka uskotte, syökää sitä hyvää, jonka olemme antaneet teille ravinnoksi ja kiittäkää Jumalaa (swt), jos Häntä palvelette. Sitten hän mainitsi tapauksen eräästä miehestä, joka kauas matkustettuaan on kampaamaton ja pölyinen ja kohottaa kätensä kohti taivasta sanoen: "Oi Herra! Oi Herra!" Koska hänen ruokansa on kiellettyä, juomansa kiellettyjä, vaatetuksensa kiellettyä ja elatustapansa kielletty, niin kuinka hän saisi vastauksen.

Tämän kertoi Muslim

 
     
  HADITH 11  
 

Abu Muhammed al-Hasan, `Ali ibn Abi Talibin poika, Allahin Lähettilään (saas) tyttärenpoika ja hänen suuresti rakastamansa (ra) kertoi:
Muistan Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:
"Jättäkää se mikä saa teidät epäröimään ja asettakaa etusijalle se mikä ei saa teitä epäröimään.

Tämän kertoivat at-Tirmihdi ja an-Nasa`i

 
     
  HADITH 12  
 

Abu Hurairan (ra) mukaan Allahin Lähettiläs (saas) sanoi:
Osa hyvänä Muslimina olemista on sellaisen rauhaan jättäminen, mikä ei koske häntä.

Hyvä hadith, jonka tässä muodossa kertoivat at-Tirmidhi ja muut

 
     
  HADITH 13  
  Abu Hamza Anas ibn Malikin (ra), Allahin Lähettilään (saas) palvelijan mukaan Allahin Lähettiläs (saas) sanoi:
Yksikään teistä ei todella usko ennenkuin toivoo veljelleen samaa kuin itselleen.

Tämän kertoivat al-Bukhari ja Muslim
 
     
  HADITH 14  
 

Ibn Mas`ud (ra) toi Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:
Muslimin verta ei saa laillisesti vuodattaa kuin jossain kolmesta tapauksesta: aviorikos, henkirikos ja uskostaan luopuneen yhteisönsä hylkääminen.

Tämän kertoivat al-Bukhari ja Muslim

 
     
  HADITH 15  
 

Abu Huraira (ra) kertoi Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:
Puhukoon hän, joka uskoo Allahiin (swt) ja Viimeiseen Päivään jalo lähimmäistään kohtaan ja olkoon hän, joka uskoo Allahiin (swt) ja Viimeiseen Päivään jalo vierastaan kohtaan.

Tämän kertoivat al-Bukhari ja Muslim

 
     
  HADITH 16  
  Abu Huraira (ra) mukaan:
Eräs mies sanoi Profeetalle (saas):
"Neuvo minua". Hän (saas) sanoi: "Älä suutu". Mies toisti (vaatimuksensa) useita kertoja ja hän sanoi: "Älä suutu".

Tämän kertoi al-Bukhari
 
     
  HADITH 17  
 

Abu Ya`la Shaddad ibn Aus (ra) kertoi Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:
Totisesti Allah (swt) on velvoittanut (hankkimaan) tietoa (asiantuntemusta) kaikista asioista.

Niin että kun tapatte, tappakaa hyvin, ja kun teurastatte, teurastakaa hyvin. Teroittakoon jokainen teistä veitsensä ja säästäköön teuraseläimensä kärsimykseltä.

Tämän kertoi Muslim

 
     
  HADITH 18  
 

Abu Dharr Jundub ibn junada ja Abu `Abd ar-Rahman Mu`adh ibn Jabal (ra) kertoivat Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:
Peljätkää Allahia (swt) missä tahansa olettekin ja vastatkaa pahaan tekoon hyvällä, niin se pyyhkii sen pois, ja käyttäytykää hyvin ihmisiä kohtaan.

Tämän kertoi at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hyvä Hadith ja joissakin (at-Tirmidhin laitoksen) kokoelmissa senon sanottu olevan hyvä ja järkevä Hadith.

 
     
  HADITH 19  
 

Abu `Abbas `Abdullahin pojan (ra) mukaan:
Eräänä päivänä olin Profeetan (saas) takana (ratsastaen samalla ratsulla), ja hän sanoi minulle: "Nuori mies, lausun sinulle muutaman sanan (neuvoksi); Muista Allahia (swt) niin Allah (swt) suojelee sinua. Muista Allahia (swt) niin löydät Hänet edestäsi. Jos kysyt, kysy Allahilta (swt), jos pyydät apua, pyydä sitä Allahilta (swt). Tiedä, että jos koko kansa kokoontuisi tehdänkseen jotain hyväksesi, ei se tee muuta kuin sellaista, jonka Allah (swt) on jo määrännyt sinulle, ja jos se kokoontuisi vahingoittaakseen sinua, ei se tee muuta kuin sellaista, jonka Allah (swt) on jo määrännyt sinulle. Kynät on jo nostettu ja sivut ovat kuivuneet.

Tämän kertoi at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hyvä ja järkevä Hadith

 
     
  HADITH 20  
  Abu Mas`ud `Uqba ibn `Amr al-Ansari Al-Badri (ra) kertoi Allahin Lähettilään (saas):
Ensimmäisiltä Profeetoilta ihmiset saivat mm. neuvon: "Jos ette häpeä, tehkää niinkuin haluatte *.
Tämän kertoi al-Bukhari

*Tälle hadithille on yleisesti hyväksytty kaksi mahdollista selitystä:

  1. se, että ihminen voi rauhassa toimia omantuntonsa mukaan niin kauan kun ei tunne häpeää.
  2. se, että jos joku ei kykene tuntemaan häpeää, ei mikään estä häntä käyttäytymästä niin kuin haluaa, vaikka huonostikin.
 
     
  HADITH 21  
  Abu `Amr - eräissä versioissa Abu `Amra - Sufyan ibn `Abdullahin (ra) mukaan:
Sanoin: "Oi Allahin Lähettiläs (saas), kerro minulle Islamista jotain sellaista, mitä en voi kysyä muilta kuin sinulta". Hän sanoi: "Sano: Uskon Allahiin (swt)", ja ole sen jälkeen rehellinen".

Tämän kertoi Muslim
 
     
  HADITH 22  
 

Abu `Abdullah Jabirin, `Abdullah al-Ansarin pojan (ra) mukaan:
Eräs mies kysyi Allahin Lähettiläältä (saas): "Luuletko, että pääsen Paratiisiin, jos suoritan pakolliset rukoukset, paastoan Ramadan-kuun ajan, pidän sallittuna sitä, mikä on sallittu ja kiellettynä sitä mikä on kiellettyä, enkä tee mitään muuta?" Hän sanoi: "Kyllä".

Tämän kertoi Muslim

 
     
  HADITH 23  
  Abu Malik al-Harith ibn `Asim al-Ash`ari (ra) kertoi Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:
Puhtaus on puoli uskoa. Al-hamdu lillah (Ylistys Allahille swt) täyttää kuoret, ja Subhan Allah (kuinka kaukana Allahista swt onkaan kaikki epätäydellisyys) ja Al-hamdu lillah täyttävät sen, mikä on taivaan ja maan välillä. Rukous on vale, hyväntekeväisyys on todiste, kärsivällisyys on loiste ja Koraani on peruste puolesta tai vastaan. Ja vaikka joku alkaisi päivänsä myymällä sielunsa, ei hän voi vapauttaa sitä eikä tuhota sitä.

Tämän kertoi Muslim
 
     
  HADITH 24  
 

Abu Dharr Al-Ghifari (ra) kertoi kuulleensa Profeetalta (saas) yhden hänen Herransa ilmoittamista Haditheista * :

Oi Palvelijani, Olen kieltänyt sorron Itseltäni ja teiltä, siis älkää sortako toisianne.

Oi Palvelijani, kaikki ovat eksyksissä, paitsi ne, joita Olen ohjannut, siis etsikää johdatusta Minulta niin Minä johdatan teitä.

Oi Palvelijani, kaikki ovat nälkäisiä, paitsi ne, jotka Olen ravinnut, siis etsikää ravintoa Minulta, niin Minä ravitsen teidät.

Oi Palvelijani, kaikki ovat alastomia, paitsi ne, jotka Olen vaatettanut, siis etsikää vaatetusta Minulta niin Minä vaatetan tiedät.

Oi Palvelijani, te teette syntiä yöllä ja päivällä ja Minä annan anteeksi kaikki synnit, siis etsikää anteeksiantoa Minulta, niin Minä annan teille anteeksi.

Oi Palvelijani, te ette pysty Minua vahingoittamaan, ettekä te pysty tekemään mitään Minun edukseni.

Oi Palvelijani, vaikka ensimmäinen ja viimeinen teistä, ihmisistä ja jinneistä, olisi yhtä ilkeä kuin kaikkein ilkeimmän miehen sydän, ei se alentaisi Minun Kuninkuuttani millään tavalla.

Oi Palvelijani, vaikka ensimmäinen ja viimeinen teistä, ihmisistä ja jinneistä, nousisi ja pyytäisi Minulta jotakin, ja Minä antaisin hänelle kaiken se, mitä hän pyytää, ei se vähentäisi sitä, mitä Minulle on enempää kuin neulansilmällinen alentaa merenpintaa.

Oi Palvelijani, vain tekonne lasken ja sitten palkitsen teidät niiden mukaan, siis se, joka palkitaan hyvällä ylistäköön Allahia (swt) ja se, joka palkitaan muualla tavoin syyttäköön vain itseään.
Tämän kertoi Muslim

* Hadith qudsi tarkoittaa Pyhä Hadith, jonka sanoma on Allahin (Swt) ilmoittama, mutta hadithin sanamuoto ei välttämättä ole sama kuin alkuperäisessä ilmoituksessa. Hadith qudsin ei lainkaan katsota olevan osan Pyhää Koraania

 
     
  HADITH 25  
 

Myös Abu Dharrin (ra) mukaan:

Muutamat Allahin Lähettilään (saas) Kumppaneista sanoivat Profeetalle: "Oi Allahin Lähettiläs, varakkaat ovat saaneet etumatkan palkkioiden suhteen, he rukoilevat niinkuin me, he paastoavat niinkuin me ja he antavat yhtäkylläisyydestään hyväntekeväisyyteen".
Hän sanoi: "Eikö Allah (swt) ole antanut teille mitään hyväntekeväisyyteen annettavaa. Totisesti jokainen Tasbiha (Suhban Allah) on hyväntekeväisyyttä ja jokainen takbira (Allahu Akbar) on hyväntekeväisyyttä, jokainen tahmida (Al-hamdulillah) on hyväntekeväisyyttä ja jokainen tahlila (La ilaha illa llah) on hyväntekeväisyyttä; hyvän tekemiseen velvoittaminen on hyväntekeväisyyttä, pahan tekemisen kieltäminen on hyväntekeväisyyttä ja teidän jokaisen seksuaalisessa käyttäytymisessä on hyväntekeväisyyttä.

He sanoivat: "Oi Allahin Lähettiläs (saas), kun joku meistä täyttää seksuaalisen tarpeensa, saako hän siitä jonkun palkkion?"

Hän sanoi: "Ettekö luule, että jos hän toimisi siinä laittomasti, hän tekisi syntiä?" Samoin kuin, jos hän toimii siinä oikein, hän saa palkkion."

Tämän kertoi Muslim

 
     
  HADITH 26  
 

Abu Huraira (ra) kertoi Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:

Jokaisen ihmisen tulee kaikessa päivittäisessä kanssakäymisessään suorittaa hyväntekeväisyyttä, hyväntekeväisyyttä on kahdenkeskeinen oikeudenmukaisuus, hyväntekeväisyyttä on avunanto ratsain kulkevalle, hänen ratsullensa auttaminen tai hänen tavaroiden ylös nostaminen; hyväntekeväisyyttä on hyvä sana; hyväntekeväisyyttä on jokainen askel rukoukseen ja hyväntekeväisyyttä on jokaisen tielle osuvan haitan poistaminen.

Tämän kertoivat al-Bukhari ja Muslim

 
     
  HADITH 27  
 

An-Nawwas ibn Sam`anin (ra) mukaan Profeetta (saas) sanoi:

Totuudenmukaisuus on hyvää moraalia ja väärinteko on sitä, mikä kalvaa sieluasi ja mitä et halua ihmisten saavan tietää.
Tämän kertoi Muslim

Wabisa ibn Ma`badin (ra) mukaan:

Tulin Allahin Lähettilään (Saas) luokse, ja hän sanoi: "Oletko tullut kysymään Totuudenmukaisuudesta?" Sanoin: "Kyllä". Hän sanoi: "Kysy sydämeltäsi, Totuudenmukaisuus on sitä, mikä saa sinut tuntemaan rauhaa sielussasi ja sydämessäsi, ja väärinteko on sitä, mikä kalvaa sieluasi ja saa sinut tuntemaan levottomuutta rinnassasi, vaikka ihmiset yhä uudelleen vakuuttavat sinulle tukensa.
Hyvä hadith, joka on kerrottu kahden Imamim, Ahmed ibn Hanbalin ja Al-Darimin Musnadeissa * , joissa on luotettava kertojien ketju

* kokoelmia joiden hadithit ei ole järjestetty sisältönsä perusteella vaan kertojiensa mukaan

 
     
  HADITH 28  
 

Abu Najih al-Irbad ibn Sariyan (ra) mukaan:

Allahin Lähettiläs (saas) piti meille saarnan, joka täytti sydämemme pelolla ja silmämme kyynelillä. Me sanoimme: "Oi Allahin Lähettiläs (saas), on niinkuin tämä olisi jäähyväissaarna, joten neuvo meitä." Hän sanoi: "Neuvon tietä pelkäämään Allahia (swt) ja osoittamaan ehdotonta uskollisuutta, vaikka johtajaksenne nousisi orja. Totisesti se, joka elää kauan tulee näkemään suurta erimielisyyttä, joten pitäkää kiinni sunnastani ja oikeaoppisten Rashidiitti-Kalifien * sunnasta - tarrautukaa siihen itsepäisesti. Suhtautukaa varoen uusiin keksitöihin, sillä jokainen uusi keksintö sisältää muutoksen ja jokainen muutos johtaa harhaan ja harhatie Helvetintuleen."
Tämän kertoivat Abu Dawood ja at-Tirmidhi, jotka sanoivat sen olevan hyvä ja järkevä hadith

* 4 ensimmäistä kalifia

 
     
  HADITH 29  
 

Mu`adh ibn Jabalin (ra) mukaan:

Sanoin: "Oi Allahin Lähettiläs (saas), kerro minulle, mikä teko vie minut Paratiisiin ja pitää minut kaukana Helvetintulesta?" Hän sanoi: "Olet kysynyt suurta asiaa, mutta kuitenkin se on helppoa sille, jolle Allah (swt) Kaikkivaltias tekee sen helpoksi. Sinun tulee palvella Allahia (swt), asettamatta ketään Hänen rinnalleen, suorittaa rukoukset, maksaa zakat, paastota Ramadan-kuussa ja tehdä pyhiinvaellusmatka "Huoneeseen". Sitten hän sanoi: "Osoitanko sinulle hyvyyden portin? Se on paasto, joka on kilpi, hyväntekeväisyys, joka poistaa synnin niin kuin vesi sammuttaa tulen ja rukoileminen yön pimeydessä."

Sitten hän luki: "...heidän ruumiinsa noustessa vuoteesta, kun he huutavat Herransa puoleen peläten ja kaivaten, ja antavat pois sitä, minkä olemme heille elannoksi suoneet. Mutta yksikään sielu ei tiedä, mikä silmien ilo on varattu hänelle palkaksi hänen teoistaan." (32:16). Sitten hän sanoi: "Kerronko sinulle holvista ja sen pylväästä ja sen huipusta ? * Sanoin: "Kyllä, oi Allahin Lähettiläs (saas)". Hän sanoi: "Holvi on islam, Pylväs on rukouks ja sen Huippu on jihad. Sitten hän sanoi: "Kerronko sinulle kuinka tätä kaikkea vartioidaan?" Minä sanoin: "Kerro, oi Allahin Lähettiläs (saas)". Ja hän otti kiinni kielestään ja sanoi: "Pidä tämä kurissa".
Sanoin: "Oi, Allahin Lähettiläs (saas), tullaanko sanojamme käyttämään meitä vastaan?" Hän sanoi: "Menettäköön äitisi sinut Mu`adh! + Onko mitään, mikä syöksee ihmiset kasvoilleen - tai hän sanoi nenälleen - Helvetin tuleen niinkuin heidän kieltensä sato." Tämän kertoi at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hyvä ja järkevä hadith

* alkuperäinen kuvaa kamelia ja sen kyttyrää
+ Arabialainen sanonta, joka yleensä ilmaisee hämmästystä ajattelemattoman tai tyhmän kysymyksen tai lausahduksen johdosta.

 
     
  HADITH 30  
 

AbuTha`laba al-Khushani ibn Nashirin (ra) mukaan Allahin Lähettiläs (saas) sanoi:

Allah (swt), Kaikkivaltias on säätänyt uskonnollisia velvollisuuksia, joten älkää laiminlyökö niitä. Hän on asettanut rajoja, joten älkää ylittäkö niitä. Hän on kieltänyt joitakin asioita, joten älkää tehkö niitä, joistakin asioista Hän vaikeni - ei unohduksesta, vaan säälistä teitä kohtaan - joten älkää etsikö niitä.

Tämän kertoivat ad-Daraqutni ja muut

 
     
  HADITH 31  
 

Abu `l`Abbas Sahl ibn Sa`d as-Sai`din (ra) mukaan:

Eräs mies tuli Profeetan (saas) luokse ja sanoi:
"Oi Allahin Lähettiläs (saas), osoita minulle teko, joka saa sekä Allahin (Swt) että ihmiset rakastamaan minua."
Hän sanoi: "Luovu maailmasata niin Allah (Swt) tulee rakastamaan sinua, ja jätä ihmisten omaisuus niin ihmiset tulevat rakastamaan sinua."

Tämän kertoivat Ibn Majah ja muut, ja heillä on luotettava kertojien ketju

 
     
  HADITH 32  
 

Abu Sa`id Sa`d ibn Malik ibn Sinan al Khudrin (ra) mukaan Allahin Lähettiläs (saas) sanoi:

Sekä loukkaus että sen kosto ovat pahasta.
Hyvä hadith, jonka kertoivat Ibn Majah, ad-Karaqutni ja muut - luokitellaan musnad:iksi. Sen kertoi myös Malik al-Muwatta:ssa * mursal:ina + ja hänen antamansa kertojien ketju sisältää `Amr ibn Yahian, hänen isänsä ja Profeetan (Saas) jättäen pois Abu Sa`idin pois ja hänen kokoelmansa sisältää tämän hadithin muiden toinen toistaan kannattavien kertojaketjujen kanssa.

* Klassinen hadith - ja lakiteos; Kirj. Anas ibn Malik (K 179 j.H)

+ Hadith, jonka kertojien ketju alkaa toisesta kertojasta jättäen pois sen, joka on Profeetan (saas) ja tämän välissä. Mursal - Hadithin alkuperäisyyden todistamiseksi vaaditaan toisen kertojaketjun kautta kulkenut mursal - hadith, jolla on sama tai vain hieman poikkeava sanamuoto.

 
     
  HADITH 33  
 

`Abbasin pojan (ra) mukaan Allahin Lähettiläs (Saas) sanoi:

Jos ihmiset saisivat vaatimuksensa mukaan, he vaatisivat toisten omaisuuden ja hengen, mutta todistusvelvollisuus kuuluu vaatijalle ja vala painaa kieltäjän niskaa.

Hyvä hadith, jonka kertoivat al-Baihaqi ja muut tässä muodossa. Osa siitä on löydettävissä Sahih-teoksesta, ts. Al-Bukharin ja Muslimin kokoelmista.

 
     
  HADITH 34  
 

Abu Sa`id al-Khudri (ra) kertoi kuulleensa Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:

Jos joku teistä näkee jonkun tekevä pahaa, muuttakoon hän sen käsillään ja ellei hän voi sitä tehdä, sitten kielellään, ja ellei hän voi sitä tehdä, sitten sydämessään - ja se on heikointa uskoa.

Tämän kertoi Muslim

 
     
  HADITH 35  
 

Abu Huraira (ra) kertoi Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:

Älkää kadehtiko toisianne, älkää arvostelko toisianne, älkää vihatko toisianne, älkääkä hylätkö toisianne, älkää kilpailko keskenänne, vaan olkaa veljiä, oi Allhin (swt) palvelijat. Muslimi on Muslimin veli; hän ei sorra häntä eikä jätä häntä pulaan, hän ei valehtele hänelle eikä halveksi häntä. Nöyryys on täällä - ja hän osoitti rintaansa kolme kertaa. Muslimiveljensä halveksinta on pahasta. Muslimi on toiselle Muslimille täysin loukkaamaton; hänen henkensä, omaisuutensa ja kunniansa.

Tämän kertoi Muslim

 
     
  HADITH 36  
 

Abu Huraira (ra) kertoi Allahin Lähettilään sanoneen:

Siltä, joka poistaa maallisen surun uskovaiselta, Allah (swt) tulee poistamaan yhden Tuomionpäivän suruista. Jos joku lievittää tarvitsevan osaa, Allah (swt) lievittää hänen osaansa tässä maailmassa ja tulevassa.
Sitä, joka suojelee Muslimia, Allah (swt) suojelee tässä maailmassa ja tulevassa. Allah (Swt) auttaa palvelijaansa niin kauan kuin palvelija auttaa veljeään. Jos joku seuraa tietä etsien tietoa, Allah (Swt) tasoittaa hänen tiensä Paratiisiin.
Yksikään ihmisjoukko ei keräänny johonkin Allahin (swt) huoneista lukemaan Allahin (Swt) kirjaa ja opiskelemaan sitä rauhan laskeutumatta heidän ylleen, enkeleiden kerääntymättä heidän ympärilleen ja Allahin (swt) mainitsematta heistä niille, jotka ovat Hänen kanssaan.
Sitä, joka teoillaan hidastaa edistymistään (tiellään Paratiisiin), eivät hänen perillisensä voi auttaa kiirehtimään eteenpäin.

Tämän kertoi Muslim

 
     
  HADITH 37  
 

`Abbasin pojan (ra) mukaan Allahin Lähettiläs (saas) kertoi yhden Herransa ilmoituksista sanoen:

Allah (swt) on merkinnyt muistiin hyvät ja pahat teot. Sitten hän selitti sen sanoen: "Sille, joka on aikonut hyvää tekemättä sitä, Allah (swt) merkitsee sen hyväksi teoksi, mutta jos hän on sekä aikonut että tehnyt hyvän teon, Allah (swt) merkitsee sen kymmenkertaisesta seitsemänsatakertaiseen asti tai moninkertaisesti enemmän. Ja jos joku on aikonut pahaa, tekemättä sitä, Allah (swt) merkitsee sen hyväksi teoksi, mutta sille, joka on sekä aikonut että tehnyt pahan teon, Allah (swt) merkitsee sen yhdeksi pahaksi teoksi.

Tämän kertoivat al-Bukhari ja Muslim kahdessa Sahih-kokoelmassa.

 
     
  HADITH 38  
 

Abu Hurairan (ra) mukaan Allahin Lähettiläs (saas) sanoi:

Allah (swt), Kaikkivaltias on sanonut: "Olen sodassa sitä vastaan, joka osoittaa vihamielisyyttä Minun ystävääni kohtaan. Mikään ei ole minulle rakkaampaa kuin se, että palvelijani lähestyy minua täyttämällä hänelle määräämäni uskonnolliset velvollisuudet, ja palvelijani jatkaa lähestymistään vapaaehtoisin teoin, niin että rakastaisin häntä. Kun rakastan häntä olen hänen korvansa, jolla hän kuulee, hänen silmänsä, jolla hän näkee, kätensä, jolla hän iskee ja jalkansa, jolla hän käy. Jos hän pyytäisi Minulta jotain, antaisin sen varmasti hänelle ja jos hän pyytäisi Minulta turvaa, soisin sen varmasti hänelle.

Tämän kertoi al-Bukhari

 
     
  HADITH 39  
 

`Abbasin pojan (ra) mukaan Allahin Lähettiläs (saas) sanoi:

Allah (swt) on antanut minulle anteeksi kansani erehdykset, heidän unohduksensa ja heidän pakonalaiset tekonsa.

Hyvä hadith, jonka kertoivat Ibn Majah, al-Baihaqi ja muut.

 
     
  HADITH 40  
 

`Umarin pojan (ra) mukaan

Allahin Lähettiläs (saas) otti kiinni hartioistani ja sanoi:
"Elä maailmassa kuin olisit muukalainen tai matkustaja."

`Umarin pojalla (ra) oli tapana sanoa:

"Illalla älä odota eläväsi aamuun asti, äläkä aamulla odota eläväsi iltaan asti. Ammenna terveydestäsi sitä päivää varten, jolloin olet sairas ja elämästäsi kuolemaasi varten. *

* Terveenä ollessaan ihminen pystyy täyttämään uskonnolliset velvollisuutensa ja hänen tulisi sen vuoksi käyttää sitä hyväkseen. Sama pätee elossa olemiseen.

 
     
  HADITH 41  
 

Abu Muhammad `Abdullahin, `Amr ibn al-`Asin pojan (ra) mukaan Allahin Lähettiläs (saas) sanoi:

Yksikään teistä ei todella usko ennenkuin hänen halunsa ja tekonsa ovat yhtäpitäviä sanomani kanssa.

Hyvä hadith, joka löytyy Kitab al-Hujja:sta * ja jolla on hyvä ja luotettava kertojien ketju.

* Abu`l-Qasim Isma`il ibn Muhammad al-Asfahanin (k. 593 A.H) kokoelman nimi

 
     
  HADITH 42  
 

Anas (ra) kertoi kuulleensa Allahin Lähettilään (saas) sanoneen:

Allah (swt) Kaikkivaltias on sanonut: "Oi Aatamin poika, niin kauan kuin huudat Minua avuksesi ja pyydät Minulta, annan sinulle tekosi anteeksi, enkä välitä niistä. Oi Aatamin poika, vaikka syntisi yltäisivät taivaan pilviin saakka ja pyytäisit Minulta anteeksi, antaisin sinulle anteeksi. Oi Aatamin poika, vaikka astuisit eteeni harteillasi lähes maapallon kokoinen syntitaakka ja ilmoittaisit, ettet aseta ketään Minun rinnalleni, olisi anteeksiantoni yhtä suuri (ts. kuin syntitaakka).

Tämän kertoi at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hyvä ja järkevä hadith